Hoe vitaal is uw bedrijf?

Binnen Techniek Nederland Vitaal besteden we aandacht aan één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de installatiebranche en technische detailhandel, namelijk de vitaliteit van de mens. Met onze dienstverlening helpen en begeleiden we werkgevers/ondernemers met en zonder personeel om gezondheid en vitaliteit onder de aandacht te brengen.

Door onze preventieve aanpak zijn we verzuim voor. Want wanneer er sprake is van verzuim, is het risico al een feit. Door het risico voor te blijven, blijft het risico een risico. Wij lichten graag één van onze producten uit die u binnen uw bedrijf kunt inzetten om vitaliteit op de agenda te krijgen en net zo belangrijk te houden.

Werkgevers in Nederland zijn volgens de Arbowet (art. 18) verplicht hun medewerkers eens in de drie jaar een Preventief Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Met een PAGO worden werkgerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart gebracht.

Verschillen PAGO en branche PVO

  • De branche PVO is specifiek ontwikkeld en toegespitst op de belangrijkste aandachtsgebieden die spelen in de installatiebranche en technische detailhandel.
  • Bij een branche PVO wordt een vitaliteitscoach ingezet, die inzicht geeft in de ontwikkeling van de gezondheid en vitaliteit.

Doel

Het doel van een branche PVO is iedereen in de branche inzicht te geven in hun eigen gezondheid. Op basis van het onderzoek ontvangt men een (individuele) rapportage. Op basis daarvan kunnen wij passende ondersteuning bieden door bijvoorbeeld doelen te stellen en waar nodig interventies te faciliteren. 

Voordeel werkgever/ondernemer

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen en (VCA-)certificering vanuit de branche.
  • U geeft een invulling aan goed werkgeverschap.
  • U kunt met onze ondersteuning verzuim preventief aanpakken, waardoor het risico op verzuim minder of zelfs voorkomen kan worden.
  • Als uw medewerkers een PVO hebben laten afnemen, ontvangt u een (geanonimiseerde) rapportage, zodat u kunt zien hoe het staat met hun gezondheid. Door dit inzicht, kunnen wij samen met u op zoek naar passende dienstverlening om die arbeidsrisico’s te verkleinen, zodat de kans op verzuim binnen uw bedrijf minder wordt.
  • Als u lid bent van Techniek Nederland betaalt u minder voor een PVO dan een niet-lid.
  • U kunt (tegen betaling) door een Techniek Nederland Vitaal adviseur een Kosten Baten Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (KOBADI) laten uitvoeren. Met deze analyse brengen wij in kaart hoe u met het doen van bepaalde investeringen de duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf vergroot.

Wie zijn wij?

Techniek Nederland Vitaal is een label van Techniek Nederland Verzekeringen. Onder dit label introduceren wij het Preventief Vitaliteits Onderzoek (PVO). Deze dienstverlening is een doorontwikkeling van het PAGO. Het PVO is specifiek voor de leden van Techniek Nederland ontwikkeld en heeft daardoor aandacht voor de belangrijkste aandachtgebieden in de branche. Bel ons met uw vragen. Dat kan telefonisch op 088 543 27 17 of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek via vitaal@technieknederland.nl