Deze Quick Scan helpt om een aantal belangrijke risico’s rond uw onderneming in kaart te brengen. Dit is niet bedoeld ter vervanging van een uitgebreide Risico Inventarisatie, maar om u bewust te maken van mogelijke risico’s en maatregelen die u kunt nemen. We gaan graag verder met u in gesprek!