Onderstaand een testformulier voor Schade overig

 

Schade melden

Soort verzekering(en) Voorbeeld voorbeeld Welke verzekering als eerste aangesproken kan worden door het verschil over nieuw- of dagwaarde.


Braakschade


Is aangifte gedaan bij de politie?


Bent u in het bezit van een proces-verbaal?


Is de schade al gemeld?


Gegevens van beschadigde en/of vermiste voorwerpen

Zijn meer dan 5 voorwerpen beschadigd en/of vermist?

Upload a.u.b. een overzicht van beschadigde en/of vermiste voorwerpen. Vermeld per voorwerp:

  • Frame- en motornummer
  • Bouwjaar
  • Aankoopdatum
  • Aankoopbedrag
  • Schatting van de waarde.

U kunt de volgende bestandsvormen uploaden: Textbestand, Word, Excel, Pdf

Is de schade herstelbaar?


Is de schade reeds hersteld?


Zijn er medeschuldigen?


Waren er getuigen?


Kan de schade worden verhaald?


Is de veroorzaker verzekerd?


Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade aan anderen?


In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?


Welke schade werd toegebracht?
Is benadeelde zelf verzekerd?


Is de schade daar gemeld?


Ondertekening en verzending

Door aanvinken van onderstaande checkbox getiteld 'naar waarheid ingevuld', verklaar ik als inzender van dit formulier:

  • vorenstaande opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;
  • dit schadeformulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens, aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;
  • van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.