Test Quick Scan

Wat is de aard van uw werkzaamheden?

Wat is de aard van uw werkzaamheden?


Werkt u op locatie bij uw klanten?


De kans bestaat dat u tijdens werkzaamheden schade toebrengt aan zaken van uw relatie, dat kan een omgevallen vaas zijn. Maar ook een brand, kortsluiting of waterschade. De schade door een fout kan enorm zijn en het bestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. U kunt daarom niet zonder een goede bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die dit risico afdekt.
Is er een risico dat u zaken van de klant beschadigt waaraan u werkt ?


Weest u zich er van bewust dat het risico dat u zaken beschadigt van en bij de relatie waaraan u werkt niet standaard is verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraars noemen dit ‘uitsluiting voor zaken onder opzicht’.
Misschien kunt u dit risico zelf dragen? Bijvoorbeeld een bestaande meterkast, of wasmachine die u beschadigt bij een reparatie. Maar hoe zit het bij een industriële productiemachine of andere grotere installatie waaraan u sleutelt?

Heeft u een fysieke winkel en/of webshop?


J: Tekst toevoegen over brand, kortsluiting of waterschade. Voorraad.

Voert u ook reparaties uit?


Weest u zich er van bewust dat het risico dat u zaken beschadigt van en bij de relatie waaraan u werkt niet standaard is verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraars noemen dit ‘uitsluiting voor zaken onder opzicht’.
Misschien kunt u dit risico zelf dragen? Bijvoorbeeld een bestaande meterkast, of wasmachine die u beschadigt bij een reparatie. Maar hoe zit het bij een industriële productiemachine of andere grotere installatie waaraan u sleutelt?

Werkt u wel eens aan wat grotere en langdurige projecten waar veel van uw tijd en geld in is geïnvesteerd?


Projecten die nog niet opgeleverd zijn en schade oplopen vallen niet onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheid. Denk bijv. aan stormschade aan een zonnepanelenproject in aanbouw, diefstal van materialen op de bouwplaats). Ook de verzekering van uw klant biedt geen dekking, want de zaak is nog niet opgeleverd. Stel u bent na 3 weken werk bijna klaar met uw installatie, maar net voor de oplevering ontstaat brand door een bliksem. Kunt u die schade zelf dragen?

Bij kleine projecten kunt u dit risico wellicht zelf dragen. Bij grotere projecten is het zeer aan te raden dit te verzekeren op een Montageverzekering.
it zijn bijzondere risico’s die soms, zonder u het weet, niet of niet geheel zijn gedekt op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit terwijl de schade voor u en uw relatie juist hier enorm kan zijn.

Tip: Bij kleine projecten kunt u dit risico wellicht zelf dragen. Bij grotere projecten is het zeer aan te raden dit te verzekeren via een Montageverzekering.

Bezit u motorvoertuigen? Dat kan naast bedrijfswagens ook een heftruck of ander werkmaterieel zijn.


Motorvoertuigen moeten wettelijk WA zijn verzekerd voor schade aan anderen. Op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dit niet gedekt.
Naast het risico van schade aan anderen bestaat de kans op diefstal of schade aan uw motorvoertuigen.

Tip: Bij Wanneer u deze risico’s niet kunt of wilt dragen, kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen (Beperkt ) Casco, schade-inzittenden en rechtsbijstand).

Heeft u personeel in dienst?


Wanneer een medewerker ziek wordt, kan dat grote gevolgen hebben. En wanneer ziekte uitmondt in arbeidsongeschiktheid, lopen de kosten al snel op. Vervelend voor de medewerker zelf, maar ook voor u als werkgever. U dient namelijk de eerste 6 maanden tijdens de arbeidsongeschiktheid 100% van het loon door te betalen en de daaropvolgende 18 maanden 90% - óók voor medewerkers met een tijdelijk contract. Daarbij lopen de werkgeverlasten over het loon dooren moet de vervanger ook betaald worden.
 
Verzuim zorgt voor extra kosten en extra werk. U heeft bovendien nog allerlei andere taken vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, zoals zorgen voor ondersteuning en begeleiding van de arbeidsongeschikte medewerker, re-integratie en meer. Al met al complexe, tijdrovende en kostbare aangelegenheden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Werkt u geheel of gedeeltelijk digitaal?


Denk aan uw boekhouding, planning of klantenbestand. Stel u zich voor wat gebeurt met uw bedrijf na bijvoorbeeld een hack, of een versleuteling (gijzeling) van al uw digitale bedrijfsgegevens? Zelfs met uw data in de cloud, goede wachtwoorden en firewalls, komen hackers er toch nog vaak doorheen. Denk eens na over de mogelijke schade die dat oplevert. Dit risico is niet gedekt op de klassieke verzekeringen.

Tip: Een aparte Cyberverzekering biedt u hiervoor een oplossing.

Heeft u uw risico van uw eigen arbeidsongeschiktheid afgedekt?


Als ondernemer zult u niet zo snel thuisblijven voor een verkoudheidje. Maar ook u kunt in een situatie terecht komen waarin u tijdelijk niet kunt werken. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. En naast gezondheidsproblemen heeft u dan ook direct te maken met inkomensverlies.
 
Wat als u vanwege een ongeval niet meer of nog maar beperkt kunt werken? Wat betekent dat voor uw inkomsten?

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, is hij of zij verzekerd van inkomen. Maar als ondernemer bent u veelal zélf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt u zichzelf tegen inkomensverlies.

Beschikt u over een veilige werkplek?


Veiligheid en een positieve, gezonde en inclusieve werkomgeving zijn belangrijke elementen om Verzuim te minimaliseren. Het risico op ongevallen en letsel kunt u verminderen met bewustwording en veiligheidsprocedures. Maar ook op kantoor zijn zaken als klimaat en ergonomie van belang.

Tip: Plan eens een (niet-aangekondigde) ontruimingsoefening

Levert u producten of diensten op rekening?


Als u u producten of diensten aan bedrijven levert die achteraf betalen, dan kan het zijn dat u op enig moment wordt geconfronteerd met slechte betalers. Belangrijk daarom is dat u vooraf de financiële situatie van uw klanten goed kent. En dat u uw debiteurenrisico actief beheert.

Tip: Een Kredietverzekering biedt u hiervoor een oplossing.

Bent u al lid van Techniek Nederland?


Wist u dat u ook bij Techniek Nederland verzekeringen kunt afsluiten? Speciaal ontwikkelde polissen voor de sector met extra ledenvoordelen.

Mogen we contact met u opnemen om een afspraak in te plannen?


Als lid van werkgeversorganisatie Techniek Nederland profiteert u als installateur van veel voordelen. Wist u dat u bij Techniek Nederland verzekeringen kunt afsluiten? Speciaal ontwikkelde polissen voor de sector met extra ledenvoordelen.

Als lid van werkgeversorganisatie Techniek Nederland profiteert u als  ondernemer in de technische detailhandel van veel ledenvoordelen.

Mag een accountmanager van Techniek Nederland contact met u opnemen?


Wilt u de resultaten van deze Quick Scan via e-mail ontvangen?


Informatie­aanvraag / terugbel­verzoek

Ik benUw vraag

Ik wil graag informatie over