Elke dag fluitend naar je werk? Dan is je gezond voelen het belangrijkste wat er is. Kies als bedrijf voor de branche zorgverzekering. En krijg de juiste zorg bij arbeidsongeschiktheid, maar ook alles wat je nodig hebt om je gezond en vitaal te blíjven voelen. U biedt als werkgever uw medewerkers en hun gezinsleden een mooi aanbod met volop voordeel!

Een zorgverzekering via het werk? Goed geregeld én volop voordeel!

Techniek Nederland Verzekeringen heeft weer samen met Zilveren Kruis voor werkgevers en medewerkers in de installatiebranche en technische detailhandel een zorgverzekering samengesteld die past bij persoonlijke situaties en bij de gezondheidsthema’s die spelen in de branche. Het hebben van een goede basisverzekering is erg belangrijk. Als uw medewerker(s) geen aanvullende verzekering heeft, kan dat voor u als werkgever leiden tot hogere verzuimkosten.

Informeer alvast uw medewerkers

Alle medewerkers in de branche ontvangen op 20 december een flyer op de deurmat met informatie over de ziektekostenverzekering 2023. U als werkgever kunt al eerder stappen zetten richting uw medewerkers om deze aantrekkelijke collectieve zorgverzekering onder de aandacht te brengen. Stuur hiervoor een e-mail naar zorginkomen@technieknederland.nl en wij sturen u informatie toe om met uw medewerkers te delen.