Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken in deze moderne maatschappij. Veel installateurs richten zich dan ook geheel of gedeeltelijk op de verkoop en plaatsing ervan bij particulieren en bedrijven. Misschien heeft u ze ook al staan of liggen op uw woning of bedrijfspand of bent u van plan dat binnenkort te gaan (laten) doen. Hoe dan ook zonnepanelen leveren u zeker iets op, maar zorg dat u goed bent verzekerd.

Naast alle voordelen is er helaas ook een andere kant. In de afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat schades (lees branden) ontstaan waarbij zonnepanelen zijn betrokken. De oorzaken hiervan kunnen gaan om een slecht product, een foute montage of aansluiting en soms is de oorzaak niet eens meer te achterhalen wanneer het gehele pand is afgebrand. Een feit is wel dat verzekeraars dit veel geld heeft gekost en dat de gevolgen hiervan inmiddels voelbaar zijn in de aangescherpte voorwaarden en premie.

Plaatsing panelen op eigen pand

Sinds 1 januari 2021 is in vrijwel alle (bedrijfs-)brandverzekeringen een clausule opgenomen als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen boven 5 kVa. De clausule is door verzekeraars gezamenlijk opgesteld, zodat iedereen dezelfde clausule hanteert. In de clausule staat vermeld aan welke eisen de dakconstructie en de installatie moeten voldoen.

Als de installatie daar niet aan voldoet, dan geldt bij brand een hoger eigen risico die kan oplopen tot € 25.000 of meer.

Wij adviseren u vooraf contact op te nemen met uw assurantieadviseur als u van plan bent zonnepanelen op uw pand te gaan (laten) plaatsen om te kijken wat uw huidige
polis aan eisen voorschrijft en of u daaraan kunt voldoen voor een volledige dekking.

Plaatsing panelen bij klanten

Wanneer u bij een klant panelen levert en plaatst, is het van belang om uw klant er (schriftelijk) op te wijzen dat het verstandig is dat hij vooraf belt met zijn verzekeraar om de specifieke eisen in de voorwaarden voor volledige dekking te bespreken. Doet u dit niet en de klant krijgt na een brand onvoldoende uitgekeerd van zijn verzekeraar dan zal de klant u dat kwalijk kunnen nemen. U bent immers zijn adviseur. Daarnaast kunt u ook aansprakelijk worden gesteld indien aangetoond kan worden dat de brand veroorzaakt is door ondeugdelijke aanleg of materialen.