Techniek Nederland Verzekeringen biedt vier zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, speciaal voor werkgevers en ondernemers in de installatietechniek en technische detailhandel. Welke zijn voor u noodzakelijk en waarom?

Een verkeerde koppeling bij de installatie van een cv-ketel, een ongelukje in een woning met het naar boven brengen van een wasmachine of een rekenfout bij het berekenen van de benodigde capaciteit van een installatie; ook in de installatietechniek en technische detailhandel worden wel eens fouten gemaakt. Soms ontstaat daaruit schade of zelfs letsel, waarvoor u als ondernemer, als werkgever, als eigenaar en/of bestuurder van de onderneming aansprakelijk kunt worden gesteld.

Dergelijke schadevergoedingen kunnen hoog oplopen. En dat geldt ook voor eventuele verweerkosten. Het aantal claims wordt ieder jaar hoger, daarom is het verstandig één of meerdere aansprakelijkheidsverzekeringen voor uw bedrijf af te sluiten.

De vier belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen voor de installatiebranche en technische detailhandel

Een Bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering (AVB) is belangrijk voor alle werkgevers en ondernemers. Deze dekt namelijk de schade die uw onderneming, medewerkers, producten, diensten en/of installaties veroorzaken bij anderen. Het meest voor de hand liggende risico is schade aan zaken van anderen, bijvoorbeeld door kortsluiting of een inboedelschade veroorzaakt bij het afleveren van een wasmachine. Kosten die flink kunnen oplopen, vooral als er mensen gewond raken. Techniek Nederland heeft dan ook als lidmaatschapseis dat haar leden beschikken over een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minstens € 2.500.000, - per aanspraak per (verzekerings)jaar.

Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is vooral verstandig als u zich toelegt op engineering of op beheer en inspectie. De BAV verzekert u namelijk tegen financiële schade door verkeerd advies of ontwerpfouten. Bijvoorbeeld als de bij een klant geplaatste installatie onvoldoende capaciteit heeft en deze opnieuw moet worden aangebracht en/of als hierdoor de voorraad van uw klant bederft. Deze kosten kan de opdrachtgever dan op u verhalen. Met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u hiertegen beschermd. In sommige gevallen stellen opdrachtgevers zelfs als voorwaarde dat u zo’n verzekering afsluit.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV neemt u veel beslissingen. En ook u kunt een fout of vergissing maken waardoor schade ontstaat. U loopt dan persoonlijk risico. Kunt u bijvoorbeeld een te grote opdracht niet uitvoeren, dan loopt u het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld door de BV, opdrachtgever en/of schuldeisers. Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn u en eventuele medebestuurders daartegen verzekerd. Zo beschermt een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid uw privévermogen ook tegen fouten die uw medebestuurders maken.

Als werkgever of ondernemer zorgt u ervoor dat uw mensen veilig kunnen werken. Toch kunt u aansprakelijk zijn voor de schade die uw medewerkers of hun bezittingen oplopen terwijl zij voor hun werk deelnemen aan het verkeer. Zo kan een medewerker letsel oplopen door een verkeersongeval of kan een bedrijfsauto beschadigd raken. Ook al is het niet uw schuld, toch kan het zijn dat u deze schade moet vergoeden. Met de  verzekering Werkgeversaansprakelijkheid Verkeersrisico's bent u hiertegen gedekt, ook als het gaat om uitzendkrachten, stagiaires, vakantiekrachten, oproepkrachten en gedetacheerden.

Regel nu uw aansprakelijkheidsverzekeringen

Al uw verzekeringen in één keer goed geregeld, dat scheelt tijd en zorgen. Techniek Nederland Verzekeringen biedt bedrijven daarom een breed pakket schade- en inkomensverzekeringen. Afgestemd op de branche en natuurlijk aantrekkelijk geprijsd. Bent u lid van Techniek Nederland, dan profiteert u bovendien van ledenvoordeel. De accountmanager in uw regio informeert u graag over de premie, de verzekerde bedragen en de op uw onderneming af te stemmen dekking van deze verzekeringen.

Zoek hier een accountmanager in uw regio.