Een val van een steiger, een overval of een incident tijdens het lossen van goederen… Hoeveel aandacht u ook besteedt aan veiligheid, een ongeluk zit in een klein hoekje. En ook thuis ligt het gevaar op de loer. Vaak loopt het goed af. Maar wat als dat ongeval op de zaak of thuis wél blijvende invaliditeit of zelfs overlijden tot gevolg heeft?

Ongevallenverzekering voor de installatiebranche en technische detailhandel

De Ongevallenverzekering van Techniek Nederland Verzekeringen kent verschillende uitkeringen bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Waar ter wereld dat ook gebeurt.

De voordelen van de Ongevallenverzekering

 • Zeer scherp tarief
 • Wereldwijde dekking, tijdens en buiten werktijd
 • Een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit
 • Acceptatie zonder medische waarborgen
 • DGA's mee te verzekeren

Wat dekt de Ongevallenverzekering?

De Ongevallenverzekering is een sommenverzekering en komt tot uitkering als verzekerde als gevolg van een ongeval schade lijdt. Onder de dekking van deze verzekering vallen onder andere:

 • Overlijden na een ongeval
 • Blijvend invalide worden na een ongeval

De verzekering biedt (onder voorwaarden) extra dekking voor onder andere door het ongeval veroorzaakte:

 • Schade aan persoonlijke eigendommen
 • Tandheelkundige kosten
 • Psychologische bijstand
 • Omscholingskosten
 • Begrafeniskosten

De hoogte van de uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de aard van de invaliditeit. Wij bieden diverse dekkingsvarianten aan, die we u graag persoonlijk toelichten. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u bij ons worden meeverzekerd op de polis. Wij bieden ook individuele ongevallenverzekeringen aan voor zzp’ers. Daarnaast is het ook mogelijk om stagiairs mee te verzekeren.

Voorbeeld

U raakt tijdens het lossen van goederen bekneld met uw hand. De beknelling is zo ernstig dat uw  ringvinger niet meer te redden is. Gelukkig heeft u een Ongevallenverzekering afgesloten met een dekking van € 80.000. Bij blijvende invaliditeit wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd, voor het verlies van lichaamsdelen geldt ook een bepaald percentage. U ontvangt dus dat percentage van het verzekerd bedrag.

Verzeker u nu tegen inkomensterugval bij een bedrijfsongeval

Zoals al onze verzekeringen is ook deze aantrekkelijk geprijsd en zijn de dekking, premie en voorwaarden afgestemd op de branche. Bent u lid van Techniek Nederland, dan profiteert u bovendien van ledenvoordeel. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de accountmanager bij u in de regio.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio.