Techniek Nederland Verzekeringen is als dochteronderneming van Techniek Nederland hét verzekeringskantoor van en voor ondernemers in de installatiebranche en technische detailhandel. 

Gunstige voorwaarden en premies

Veel leden van Techniek Nederland hebben inmiddels hun verzekeringen bij ons ondergebracht. Samen vormen zij één grote groep met min of meer dezelfde bedrijfsrisico’s. Dat stelt ons in staat om collectieve afspraken te maken en op grote schaal soortgelijke producten in te kopen bij betrouwbare verzekeraars. Dit heeft als voordeel dat onze relaties aanzienlijk lagere premies betalen en tegen de voorwaarden die op de sector zijn afgestemd. Maar net zo belangrijk: we hebben een slanke organisatie en kennen geen winstoogmerk.

Uniek voor de branche

De bedrijfsrisico’s in de installatiebranche en technische detailhandel zijn anders dan bijvoorbeeld in een bakkerij of bij een timmerfabriek. Bij ons sluit u geen algemene verzekeringen af, maar altijd verzekeringen die zijn afgestemd op de branche. Dankzij onze kennis van de processen en risico’s op de werkvloer zijn de verzekeringen vaak uitgebreider en gedetailleerder dan de standaardpolissen. Sommige verzekeringen zijn zelfs specifiek door ons geschreven voor de branche. Ook passen we indien nodig de verzekeringen aan als de ontwikkelingen in de branche daar om vragen. Innovatie is bij ons een continu proces.

Wat doen wij voor onze relaties?

Wij doen ons werk op zo’n manier dat de ondernemer alle aandacht aan zijn/haar dagelijkse werk kan besteden. Wat doen we dan concreet?

  • Wij inventariseren de wensen, eisen, aanwezige risico’s en mogelijkheden.
  • Wij adviseren over mogelijke verzekeringsoplossingen. Wij baseren daarbij ons advies op onze kennis die wij hebben van de verschillende (vergelijkbare) verzekeringsproducten van die verzekeraars, waarmee wij regelmatig samenwerken. Zoals gezegd: wij zijn volledig onafhankelijk en met geen enkele verzekeraar verbonden.
  • Wij verzorgen de contacten tussen onze relaties en de verzekeraar waarbij de verzekering(en) is afgesloten.
  • Wij bieden ondersteuning bij het melden en afwikkelen van schadeproblemen, zodat de claim goed en vlot in behandeling wordt genomen en de relatie krijgt waar hij/zij recht op heeft.
  • Wij helpen bij het opzeggen van lopende verzekeringen.
  • Wij bieden een klantenportaal, waarin de relatie het overzicht houdt over zijn/haar lopende verzekeringen.

Gelieerde organisaties