Dienst­verlenings­documenten

hero-image

Neem contact met ons op

Contact

De bedrijfstak verzekeringen hecht grote waarde aan goede voorlichting. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn gedragsregels vastgelegd die een intermediair in zijn omgang met de klant in acht moet nemen.

Deze wet verlangt dat de consument, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, inzicht krijgt in de aard van de dienstverlening die wij u bieden. Daarom hebben wij Dienstenwijzers opgesteld. Hierin geven wij u een toelichting op onze dienstverlening, die voldoet aan de regels zoals vastgelegd in de Wft.