Op 15 november kwamen de deelnemers van het klantenpanel voor het eerst bij elkaar. ‘Wij willen de best mogelijke service en verzekeringen bieden aan de leden van Techniek Nederland. En uiteraard afgestemd op het werk in de installatiebranche en technische detailhandel. Daarom zijn wij voortdurend bezig onszelf te verbeteren. En daarvoor is informatie van onze klanten onmisbaar’, aldus Hans Stolwijk.

Wat is een klantenpanel?

'Ons klantenpanel bestaat uit een groep verzekerden die een paar keer per jaar overlegt. We bespreken er zaken die te maken hebben met onder andere onze dienstverlening, producten of automatisering. Deelnemers delen hun wen- sen, zorgen, uitdagingen en tips. Wij gebruiken die infor- matie om onze dienstverlening en processen te verbeteren. Natuurlijk delen we de resultaten én laten we weten wat we anders gaan doen.'

Praat mee in ons klantenpanel

U weet het beste wat goed is voor uw onderneming. Met die input richten wij onze service en producten graag in. Wilt u ook meepraten en meedenken? Stuur dan een e-mail naar h.stolwijk@technieknederland.nl.