Veel ondernemingen leveren op krediet aan zakelijke klanten: eerst leveren, later betalen. Dit gaat niet geheel gepaard zonder risico’s. Ieder bedrijf dat op krediet levert, heeft namelijk te maken met het kredietrisico: het risico dat een zakelijke klant een factuur niet op tijd, of helemaal niet, betaalt. Dit risico kan grote financiële gevolgen hebben voor u en uw onderneming.

Risico’s herkennen is noodzakelijk als het gaat om de toekomst van uw onderneming. De kern van gezond ondernemerschap is het kennen van de markt en het (her-)kennen van valkuilen en obstakels. Bent u bijvoorbeeld op de hoogte van de kredietwaardigheid van uw klanten? In hoeverre kent u hun financiële situatie? En weet u wat voor impact Covid-19 heeft op uw klanten? De staatssteun is inmiddels stopgezet. Hierdoor wordt er vanaf de tweede helft van dit jaar wereldwijd een toename van het aantal faillissementen verwacht, dat in 2022 neerkomt op een stijging van 33 procent. Wellicht zitten ook uw klanten hier tussen?

 

Kredietrisico

Een goed middel om het kredietrisico te minimaliseren, is een kredietverzekering. Met een kredietverzekering is uw onderneming verzekerd voor schade die ontstaat, omdat een klant uw facturen niet of niet meer kan betalen. Een kredietverzekering is een middel om uw winst, cashflow en eigen vermogen te beschermen.

Een kredietverzekering beschermt u op de volgende manieren:

  • Betaalt uw klant niet, dan vergoedt de verzekeraar de schade. Zo heeft u voldoende liquiditeit en cashflow om te werken aan uw ambities.
  • U maakt automatisch gebruik van een incassoservice.
  • Door kennis van de kredietverzekeraar over de financiële situatie van nationale en internationale bedrijven kunt u vooraf de juiste informatie over uw (potentiële) klant inwinnen en kent u hun financiële situatie. Dit geeft vertrouwen om op krediet zaken te doen.

Ook kan een kredietverzekeraar u helpen om weloverwogen beslissingen te maken in uw klantkeuze, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Door uw zakelijke klanten te checken op kredietwaardigheid kunt u beoordelen of u met deze klant zaken wilt doen, maar ook betalingsrisico’s en wanbetalers voorkomen.

Kosten

Veel mensen denken dat een kredietverzekering duur is, maar dat valt mee. Vaak is het nog geen half procent van de verzekerde omzet. De premie wordt doorgaans gebaseerd op uw omzet, de omvang van de vorderingen met nadruk op uw grootste afnemers, het risiconiveau van uw afnemers, het schadeverleden, de industriesectoren en de marktlocaties. De premie verdient u daarbij vaak snel terug: u kunt oninbare reserves vrijmaken, verzekeringskosten fiscaal aftrekken en uw werkkapitaal verhogen. Tegelijkertijd krijgt u makkelijker toegang tot hogere bankkredieten tegen lagere kosten, dankzij uw verbeterde kredietwaardigheid. Zo kunt u zich richten op de groei van uw onderneming en hoeft u geen tijd meer te steken in het beoordelen van de risico’s of u druk te maken over openstaande facturen.