Als er een schade ontstaat, is het vaak lastig vast te stellen wie aansprakelijk is. Als de schade dan ook nog eens veroorzaakt is door een ingehuurde, flexibele arbeidskracht wordt het nog lastiger. Wij krijgen regelmatig telefoontjes van relaties die in een soortgelijke positie zijn beland. Aan de hand van een voorbeeld van een schade geven wij uitleg over dit onderwerp. Het betreft een schade (bij een klant) veroorzaakt door een ingehuur-de zzp’er, die daarbij zelf ook schade oploopt

Belangrijk vooraf: Een ingehuurde zzp’er, stagiair(e),een bij een collega of een uitzendbureau ingeleende kracht en/of vrijwilliger die in opdracht van een bedrijf de voor het bedrijf normale werkzaamheden verricht, wordt volgens het aansprakelijkheidsrecht gezien als een ‘gewone’ medewerker. In de sociale en fiscale wetgeving is dat niet het geval.

Voorbeeld

Een installatiebedrijf huurt een zzp’er in om bij een klant een cv-installatie te repareren. Tijdens de werkzaamheden trekt de zzp’er per ongeluk te hard aan de op de cv aangesloten waterleiding. De leiding schiet los en de zzp’er glijdt uit over de natte gladde vloer en komt ten val. Er is schade aan de cv-installatie, waterschade in de woning van de klant en de zzp’er heeft rugletsel. Wie is aansprakelijk?

1) Schade aan de klant

Zowel het installatiebedrijf als de zzp’er zijn aansprakelijk voor de waterschade in de woning en de schade aan de cv-installatie. De zzp’er is aansprakelijk, omdat hij te hard aan de leiding trok en het installatiebedrijf omdat de zzp’er in opdracht van het installatiebedrijf werkte aan de leiding.Voor schade door de gedragingen van medewerkers tijdens werkzaamheden is een werkgever aansprakelijk. Een zzp’er wordt als hij werkzaamheden in opdracht van een ander be-drijf verricht, gezien als een ‘gewone’ medewerker. Het gaat om wie de opdracht geeft en niet om aan wie er gefactureerd wordt. De zzp’er werkt in opdracht van het installatiebedrijf en dat maakt dat de het installatiebedrijf voor de daden van de zzp’er aansprakelijk is. Daarnaast is het installatiebedrijf ook aansprakelijk te stel-len, omdat hij de afspraak met de klant niet nakomt. Hij heeft beloofd de cv te repareren en niet om schade te veroorzaken. Conclusie: Zowel de zzp’er als het installatiebedrijf zijn aansprakelijk voor de schade. De klant mag zelf weten wie hij aansprakelijk stelt. Het installatiebedrijf en de zzp’er moeten onderling uitmaken wie de schade uiteindelijk zal vergoeden. Dat kan in een overeenkomst worden vastgelegd, maar die overeenkomst geldt alleen tussen het installatiebedrijf en de zzp’er.

(2) Schade aan de medewerker

Een werkgever moet te allen tijde zorgen voor veilige werk-omstandigheden. Als een medewerker ten val komt dan waren de werkomstandigheden (volgens de wet) kennelijk niet veilig genoeg en is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de medewerker. De werkgever kan proberen zich te beroepen op opzet of bewust roekeloos gedrag van de medewerker op het moment van de schade, maar dat lukt meestal niet.

Conclusie: Het installatiebedrijf is aansprakelijk voor de letselschade die de zzp’er heeft opgelopen.

Tot slot

Maakt uw bedrijf ook wel eens gebruik van flexibele arbeidskrachten? Dan weet u dat u het risico loopt aansprakelijk te worden gesteld voor schade veroorzaakt door en opgelopen door deze flexibele arbeidskrachten. Bij Techniek Nederland Verze-keringen kunt u deze risico’s verzekeren door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Vraag de accountmanager in uw regio naar de mogelijkheden.