Het ziekteverzuim in Nederland blijft stijgen. Een grote zorg voor veel organisaties, en terecht. Er zijn veel zaken van invloed op het ziekteverzuim. Het werk in onze branche brengt om te beginnen specifieke risico’s met zich mee. Maar er is ook een verband tussen vitaliteit en verzuim. Gebrek aan beweging speelt ook een rol, zeker bij mensen die op kantoor werken.

 

Door vitalere keuzes te stimuleren en te maken, kunt u het welzijn en de productiviteit van uzelf en uw medewerkers verbeteren. En zo het ziekteverzuim verlagen. Investeren in gezondheid en welzijn betaalt zich dus altijd terug. Maar daarbij is het wel belangrijk om in beeld te krijgen wat de risicofactoren precies zijn. Met de Branche VitaliteitsCheck van Techniek Nederland Vitaal brengt u deze in kaart.

Kleine investering, grote voordelen

De Branche VitaliteitsCheck is een gezondheidsonderzoek op maat, afgestemd op het werk in de installatiebranche en technische detailhandel. Tijdens een uitgebreid onderzoek wordt er niet alleen gekeken naar de ‘algemene’ gezondheid, maar ook naar zaken zoals knijpkracht, zicht en gehoor. Bovendien is er standaard een vitaliteitscoach bij het onder- zoek aanwezig, die tips geeft over het bevorderen van de vitaliteit. En dat maakt verschil als het gaat om duurzame inzetbaarheid!

Uit recente verzuimcijfers blijkt dat medewerkers in de installatiebranche en technische detailhandel het meeste risico lopen op klachten aan het bewegingsapparaat (rug, spieren en gewrichten) en overige fysieke aandoeningen. Ook psychische aandoeningen, zoals een burn-out, komen steeds vaker voor.

Zorg en inkomen verzekerd

Techniek Nederland Verzekeringen helpt u graag om risico’s op het gebied van zorg en inkomen af te dekken. Bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers via onze Verzuim-, WIA- en Ongevallenverzekering, maar ook van uzelf als ondernemer met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar voorkomen is beter dan verzekeren. En gelukkig kunt u ook op dat gebied het nodige doen.