Is uw medewerker bijna twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan komt het einde van de loondoorbetaling in zicht. Maar uw verantwoordelijkheid stopt niet: de kans bestaat dat uw medewerker via UWV een uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) krijgt. Daardoor ontstaat voor de medewerker vaak fors inkomensverlies.

Verplicht volgens de cao Metaal en Techniek: WIA-Werknemersverzekering

Al jaren stijgt het aantal WIA-uitkeringen. Volgens de cao Metaal en Techniek heeft u de verplichting uw medewerkers te verzekeren voor het zogeheten WIA-gat via een WIA-Werknemersverzekering. De verzekering geeft medewerkers die verdienen tot het SV-loon een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Zo voorkomt u voor uw medewerker een (forse) inkomensterugval. Dit is een goede manier om aan de zorgplicht als werkgever te voldoen en aan de richtlijnen voor goed werkgeverschap.

Wat dekt de WIA-Werknemersverzekering?

De WIA-Werknemersverzekering biedt medewerkers een aanvulling op het inkomen als zij door arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen werken. De verzekering dekt (gedeeltelijke) loonaanvulling tot het maximale SV-loon bij 15% tot 80% arbeidsongeschiktheid. Voor medewerkers met een salaris boven het maximale SV-loon zijn er de WIA-Excedentverzekering en WIA-Excedentverzekering Top.

Hoe werkt de WIA-Werknemersverzekering?

Met de WIA-Werknemersverzekering is het inkomen van een medewerker met een WIA-uitkering verzekerd tot het maximale SV-loon. Iedere medewerker die bij u in dienst komt, is automatisch verzekerd vanaf zijn/haar eerste werkdag. De verzekering stopt automatisch als uw medewerker de AOW-leeftijd bereikt of uit dienst gaat.

Uitkering op basis van percentage arbeidsongeschiktheid

         
0% 15% 35% 80% 100%

 

 

De medewerker heeft geen recht op een aanvullende uitkering.

  De medewerker komt in aanmerking voor een aanvulling van het salaris tot minimaal 70%, indien de medewerker was verzekerd op de eerste ziektedag en het inkomen lager is dan voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  De medewerker komt in aanmerking voor een aanvulling van het salaris tot 70%, indien de medewerker was verzekerd op de eerste ziektedag en deze geen loongerelateerde WGA-uitkering meer ontvangt van het UWV.

Verzeker uw medewerkers tegen het WIA-gat

Met de WIA-Werknemersverzekering doet u meer in het kader van goed werkgeverschap dan alleen het nakomen van de cao-verplichtingen.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio om de beste opties te bespreken.