Binnen ieder bedrijf zijn er meldingen van arbeidsongeschiktheid. Sommige zijn kortstondig van aard, sommige langdurig. U als werkgever zult altijd de eerste zijn die van de ziekmelding op de hoogte wordt gesteld. Een medewerker is namelijk verplicht direct op de 1e ziektedag u hierover te informeren.

Als u een goede Verzuimverzekering heeft, wordt het vervolgproces - in samenspraak met u - begeleid door uw arbodienstverlener. Zij houden contact met zowel u als de arbeidsongeschikte medewerker. Maar u bent de eerste die aan zet is…

Verzuimbegeleiding

  • Heeft u een Verzuimverzekering bij ons lopen, meld uw medewerker dan zo snel mogelijk ziek.
  • Als u WGA Eigen Risicodrager bent of een Ziektewetuitkering krijgt, geef dan binnen 4 dagen na de ziekmelding aan UWV door dat uw medewerker ziek is.

Starten re-integratie

0 tot 6 weken
U bent volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht een arbeidsongeschikte medewerker te helpen om weer terug te keren in het arbeidsproces. Het volgende wordt van u verwacht:

  • Alle formulieren dienen volledig en correct te worden ingevuld. Documenten en correspondentie tussen u en de arbodienstverlener dienen te worden bewaard.

Tip: maak een (persoonlijk) verzuimdossier aan. Wij raden u aan dit digitaal te doen. Let op dat dit AVG-proof gebeurt. Zo mag bijvoorbeeld alleen de persoon die de medewerker begeleidt vanuit het bedrijf het dossier inzien en behandelen.

  • U dient uiterlijk binnen 6 weken de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts bespreekt met de medewerker wat de te volgen stappen zijn en maakt op basis daarvan een probleemanalyse.

Mocht de medewerker langer dan 6 weken (tot 18 maanden) arbeidsongeschikt zijn, doe dan het volgende:

  • Plan iedere 6 weken een voortgangsgesprek in.

Tip: leg de afspraken die worden gemaakt vast in een verslag en vraag de medewerker dit zelf ook te doen.

  • In de 8e week van de arbeidsongeschiktheid moet er een Plan van Aanpak worden gemaakt. Hierin kunnen de mogelijkheden worden opgenomen die de medewerker ziet om de werkzaamheden deels thuis of op de werkplek te hervatten, indien nodig met aangepaste werktijden.
  • Als het re-integratietraject lijkt vast te lopen, kunt u als werkgever een deskundig oordeel bij UWV aanvragen.

Techniek Nederland Vitaal Specialisten Zorg en Inkomen Bij Techniek Nederland Vitaal werken specialisten die
alles weten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezondheid-/verzuimmanagement. Zij bieden een breed scala aan diensten, producten en verzekeringen die speciaal ontwikkeld zijn om verzuim te voorkomen, maar ook om u en uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden waarbij de financiële risico’s kunnen worden afgedekt.