Wij krijgen regelmatig vragen over hoe het nou precies zit als een medewerker arbeidsongeschikt raakt en in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Wij vertellen u eerst graag welke verschillende WIA-verzekeringen er zijn.

Welke uitkering krijgt een medewerker bij arbeidsongeschiktheid?

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. WGA-uitkering.
  2. IVA-uitkering.

WGA-uitkering

Als uw medewerker langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, dan heeft hij/zij misschien recht op een WIA-uitkering vanuit UWV. De volgende twee situaties bepalen dat:

  • 35-80% arbeidsongeschikt: WGA-uitkering vanuit UWV.
  • 80-100% niet-duurzaam arbeidsongeschikt: WGA-uitkering.

UWV gaat uit van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.


IVA-uitkering

Deze uitkering is van toepassing als er weinig kans is op herstel. We noemen dit ook wel duurzame  arbeidsongeschiktheid. Met een IVA-uitkering is het inkomen minstens 75 procent van het WIA-maandloon.  Dit percentage wisselt niet en biedt de medewerker financiële zekerheid vanuit UWV.

WGA Eigen Risico verzekering

Medewerkers zijn verplicht verzekerd voor de Wet Werk en Inkomen bij Arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever die hiervoor WIA-premie betaalt. Deze premie bestaat uit:

  1. een vaste premie;
  2. een gedifferentieerde premie die afhankelijk is van het risico.

U kunt het risico om tien jaar WGA-uitkering aan uw (ex-)medewerker te betalen ook herverzekeren. Deze gedifferentieerde premie kunnen wij voor u onderbrengen bij verzekeraars. Het voordeel hiervan is dat de re-integratie vanaf dag één voor u uit handen wordt genomen.

Schema WIA nieuwsbrief TN Verzekeringen nr. 2