Verzuim trekt een wissel op uw team, op de productiviteit én op uw winstmarge. U dient namelijk de eerste 6 maanden van het verzuim 100% van het loon door te betalen. De daaropvolgende 18 maanden is dat 90%. Kosten zoals extra werkgeverslasten en te betalen vervangers komen daar nog bij. Een bedrag dat aanzienlijk kan oplopen.

Verzuim in de installatiebranche en technische detailhandel: dit zijn de risico’s

Zeker voor het mkb zijn ziektekosten van gemiddeld € 260,- per dag moeilijk te dragen. En ook op de ingewikkelde, maar zeer belangrijke, administratie is het gemiddelde bedrijf niet toegerust. Een risico, want als u daarin steken laat vallen, loopt u de kans dat UWV u een loonsanctie oplegt. Met de MKB-ontzorgverzekering ondersteunen wij werkgevers én medewerkers in de branche bij de werkhervatting en ontzorgen we hen zoveel mogelijk bij het re-integratieproces.

De voordelen van de MKB-ontzorgverzekering

De MKB-ontzorgverzekering is Poortwachter-proof: wij garanderen dat uw verzuimdossier voldoet aan de verplichtingen die uit de wet voortvloeien voor zowel de werkgever als medewerker. Voor deze verzekering hebben wij met verzekeraars afspraken gemaakt over maximale premiestijgingen en
– garanties, zodat u niet geconfronteerd wordt met onaangename verrassingen als gevolg van uw verzuimschades. Alle voordelen op een rij:

 • Volledige vergoeding medische en niet-medische interventies
 • Gecertificeerde verzekeraar en arbodienstverlener door MKB-Nederland
 • U wordt van A tot Z ontzorgd
 • Poortwachter-proof
 • Premiestijgingen gemaximeerd
 • Kosteloze verhaalsrechtsbijstand bij letselschade door derden
 • Dekking, premie en voorwaarden afgestemd op de branche
 • Aantrekkelijke premie inclusief arbodienstverlening

Wat dekt de MKB-ontzorgverzekering?

 • Loonkosten
 • Re-integratietraject
 • Optioneel: 20% werkgeverslasten

Arbodienstverlening

Bij de MKB-ontzorgverzekering heeft u een All-in arbodienstverleningspakket voor € 70,- per medewerker per jaar. U heeft uw eigen (branche) casemanager en bedrijfsarts. U wordt door Techniek Nederland Verzekeringen, de arbodienstverleners NLG Arbo of Richting en de verzekeraar actief geholpen tijdens het re-integratietraject. Re-integratie-activiteiten op advies van de bedrijfsarts zijn bovendien kosteloos. Volgt u de adviezen van de casemanager en de bedrijfsarts goed op, dan vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie van UWV in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra mee te verzekeren: 20% extra werkgeverslasten

De MKB-ontzorgverzekering dekt de loonkosten van de arbeidsongeschikte medewerker, inclusief de premie voor werknemersverzekeringen en de zorgverzekeringswet. U kunt de extra werkgeverslasten, zoals de variabele werkgeverspremie voor de werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel van de pensioenpremie voor 20% meeverzekeren. Wanneer de loonkosten voor de arbeidsongeschikte worden uitbetaald, ontvangt u de 20% extra werkgeverslasten.

Kosteloze verhaalsrechtsbijstand bij letselschade door derden

Heeft iemand anders schuld aan de geestelijke of lichamelijke schade van uw medewerker? Dan heeft de medewerker recht op een vergoeding voor letselschade en u als werkgever kunt het loon van de arbeidsongeschikte medewerker verhalen (loonregres). Zoals het hoort, verhalen onze letselschade-specialisten deze schade kosteloos als de aansprakelijkheid van de andere partij erkend is. Soms kan er, ondanks de wettelijke regelingen, alsnog discussie ontstaan over de kosten, bijvoorbeeld door onnodige vertraging. Om dit te voorkomen hebben onze letselschade-specialisten afspraken gemaakt met de meeste verzekeraars over de vergoeding. Dit draagt bij aan een vlotte afwikkeling van uw zaak.

Verzeker uw bedrijf nu tegen de kosten van verzuim

Al uw verzekeringen in één keer goed geregeld, dat scheelt tijd en zorgen. Techniek Nederland Verzekeringen biedt bedrijven een breed pakket aantrekkelijk geprijsde schade- en inkomensverzekeringen. Zoals MKB-ontzorgverzekering, met een dekking, premie en voorwaarden afgestemd op de branche. Bent u lid van Techniek Nederland, dan profiteert u bovendien van ledenvoordeel. Wilt u overstappen naar deze verzekering? Wij regelen samen met u de opzegging bij uw huidige verzekeraar. Neem dan contact op met de accountmanager bij u in de regio voor meer informatie.

Interesse?

Neem contact op met een accountmanager in uw regio.