Aan dit onderwerp hebben we al eerder aandacht besteed. Helaas zijn de diefstallen nog steeds aan de orde van de dag. Mocht het u overkomen, dan helpen wij u graag om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Wat moet u weten en doen?

Bij Techniek Nederland Verzekeringen kunt u tegen diefstal van goederen en/of gereedschappen twee soorten verzekeringen afsluiten: de ‘eigen vervoersverzekering’ en de ‘Transport/Montage’.

Meldplicht verzekerde

Uw bedrijfswagen is leeg na inbraak. U moet hiervan melding maken bij uw verzekeraar over de schade. U dient aannemelijk te maken wat er in de bus aanwezig was tot aan de diefstal en wat er nu gestolen is. Dit kan met bonnetjes of aankoopbewijzen, maar foto’s kunnen ook een beeld geven van de inhoud.

Bij de behandeling van uw schade zal gevraagd worden naar de leeftijd van de goederen en/of gereedschappen. Lagen er in uw bus nieuwe cv-ketels die u die dag moest afleveren, dan zal de verzekering 100 procent vergoeding uitkeren. Maar houdt bij gereedschappen rekening met een afschrijving. Wanneer deze bijvoorbeeld 4 jaar oud zijn, kan het gebeuren dat u de helft van de aanschafwaarde vergoed krijgt. Na 5 jaar kan zelfs de dagwaarde aangehouden worden. Houdt daar rekening mee!

Aangifte bij de politie

Tenslotte dient u aangifte te doen bij de politie van de diefstal. De verzekeraar zal hier om vragen.